Ansökningsformulär gällande ansökan för stipendium eller bidrag från oss.
Ansökningar för stipendium eller bidrag kommer endast behandlas och eventuellt beviljas om följande är uppfyllt
Stipendium, kan tilldelas idrottsutövare eller ledare som tillhör förening inom DIF Alliansförening
Bidrag, kan tilldelas DIF-förening eller medlem i föreningen för av denna beslutat projektarbete av särskild betydelse
Samtliga fält måste ifyllas för att ansökan skall kunna skickas in och behandlas. Behöver ansökan kompletteras med mer text kan detta göras med e-post, info@dsclub.se.
HHittills har vi kunna erbjuda 650.173 kr.
Bland annat medlemsavgifter har gjort detta möjligt.
Ett stort tack från oss för ditt stöd till Djurgårdens IF!
Kom ihåg att ett medlemskap hos oss kostar bara  200 kronor per år och ger oss möjlighet att hjälpa hela Djurgårdens IF. Medlem blir du här.

Vi har hittills kunna erbjuda

650.173 kronor

i ekonomiskt stöd, tack vare våra medlemmar!