Här laddar du ner elektroniska bidrags och stipendieansökningar som du använder när du ansöker om just detta hos oss.

Ladda ner dokumentet, ansökan om bidrag och stipendium.

Dessa dokument skall fyllas i så utförligt som det går samt sändas in till oss i original till i dokumenten angiven postadress. Behöver ansökan kompletteras kan detta göras antigen med extra bifogade dokument i samma brev eller sändas in till oss via e-post, info@dsclub.se.