Bli medlem i Sveriges Äldsta Supporterklubb

Kom ihåg att ett medlemskap hos oss kostar bara 200 kronor per år och ger oss möjlighet att hjälpa hela Djurgårdens IF.

Tack för att du blir medlem

Startad 1947

Föreningen bildades den 15 mars 1947 och är därmed den äldsta supportreklubben i Sverige.

Ekonomiskt stöd

Vi delar årligen ut stipendier och bidrag till föreningar anslutna till Djurgårdens IF Alliansförening.

Våra fonder

Vi har två stycken fonder från vilka vi delar ut bidrag och stipendier. Folke Engströms minnesfond och Sven Öbergs Jubileumsfond.

Vi hjälper DIF, I vått och tort

Hittills har vi kunna erbjuda  över 780.000 kr till föreningar anslutna till Djurgårdens IF Alliansförening.
Bland annat medlemsavgifter har gjort detta möjligt.

Ett stort tack från oss för ditt stöd till Djurgårdens IF!
Kom ihåg att ett medlemskap hos oss kostar bara 200 kronor per år och ger oss möjlighet att hjälpa hela Djurgårdens IF. Medlem blir du här.

Över 780.000 kr 780.000 kr i bidrag till DIF

Stort tack till er alla som bidragit till att vi kunnat hjälpa till genom att du betalt din medlemsavgift,köpt våra souvenirer eller genom en gåva till någon av våra fonder.

Varukorg