Snart kommer inbetalningskortet i brevlådan för medlemskap för 2021

Klart du skall vara medlem hos oss under 2021 och se till att vi får möjlighet att stödja hela Djurgårdens IF. Ett medlemskap kostar bara 200:- per år för vuxen, 100:- för ungdom (under 18 år) och ständigt medlemskap 2500:-

Är du inte medlem, bli det idag här, https://dsclub.se/bli-medlem/

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

Observera att pga. rådande smittläge i Sverige är antalet platser till årsmötet mycket begränsad och föranmälan kommer att krävas på info@dsclub.se


Medlemmarna i Djurgårdens Supporters Club kallas härmed till årsmöte lördagen den 12 december 2020 kl 11:00 i Pokalrummet, Sofiatornet, med ingång från Drottning Sofias Väg, Stockholms Olympiastadion.


Dagordning enligt nedan


DAGORDNING vid årsmöte nr. 72, lördagen den 12 december 2020 kl 11:00.

1. Årsmötets öppnande
2. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
3. Fastställande av dagordning
4. Fastställande av röstlängd
5. Val av ordförande att leda mötet
6. Val av protokollförare vid mötet
7. Val av justeringsman tillika rösträknare
8. Styrelsens förvaltningsberättelse
9. Redovisning av balansräkning och resultaträkning
10. Revisorns berättelse
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
12. Behandling av motioner och förslag
13. Fastställande av årsavgift för 2021 samt information om planerad verksamhet
14. Val av ordförande för 1 år
15. Val av 3 styrelseledamöter på 2 år. Ledamöterna utses växelvis
16. Val av revisor och revisorssuppleant för 1 år
17. Val av 3 ledamöter i valberedningen, varav 1 sammankallande
18. Övriga ärenden
19. Årsmötets avslutning

Styrelsen har förslagsrätt och medlemmarna motionsrätt till årsmötet. Övriga ärenden kan ej föranleda annat än överlämnande till styrelsen. Motion skall avges skriftligt och vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar före årsmötet för styrelsens yttrande. Styrelsens förslag och yttrande skall finnas tillgängliga för klubbens medlemmar senast 1 vecka före årsmötet.


1 motion är inlämnad gällande antagande av nya stadgar och styrelsen har ställt sig positiv till denna.


Vid frågor gällande detta årsmöte vänligen kontakta ordförande Thomas Heetveld på thomas@dsclub.se eller 0739-21 85 30

Vilka är vi?

Djurgårdens Supporters Club, bildad 15 mars 1947, är en supporterförening till Djurgårdens IF. Föreningen är Sveriges äldsta supporterklubb. Föreningen delar årligen ut stipendier och bidrag till föreningar anslutna till Djurgårdens IF Alliansförening.

Föreningar anslutna till Djurgårdens IF Alliansförening kan skicka in ansökningar till oss för att får stöd och hjälp ekonomiskt för sin verksamhet. Det kan tex. vara att de behöver åka på ett läger med sitt lag och behöver hjälp med resan dit och hem. Det kan också vara att en förening vill skicka en av sina aktiva på ett träningsläger med de har inte ekonomin att hjälpa till och då ansöker de hos oss.

Inkomsterna för Djurgårdens Supporters Club är i huvudsak baserade på tre inkomstposter med medlemsavgifter som den största, souvenirförsäljning som den andra och gåvor till oss som den tredje.

Eftersom Djurgårdens Supporters Club inte specifikt stödjer en idrott inom DIF är ett medlemskap hos oss ett stöd till alla sporter som Djurgårdsfamiljen utövar. Vill du stödja hela Djurgårdens IF är ett medlemskap hos oss en bra idé.

Medlem hos oss blir du på denna sida: https://dsclub.se/bli-medlem/