Vårt stöd till DIF
Nedan följer en sammanställning av det ekonomiska stöd vi har kunna erbjuda tack vare våra medlemmars insatser genom sin medlemsavgift.
Hittills har vi kunna erbjuda 650.173 kr. Din medlemsavgift har gjort detta möjligt. Ett stort tack från oss för ditt stöd till Djurgårdens IF!
Kom ihåg att ett medlemskap hos oss kostar bara  200 kronor per år och ger oss möjlighet att hjälpa hela Djurgårdens IF. Medlem blir du här.